תפריט

הלוואות

אנו במשקי הקיבוצים מציעים
הלוואות בתנאים אטרקטיביים

 • עד 100,000 ₪ ועד 60 תשלומים
 • הלוואה מידית, ללא ערבים וללא בטחונות
 • החזר ההלוואה מתבצע מחשבון העו”ש שלכם או
  מכרטיס משקארד שברשותכם
 • הלוואה חוץ בנקאית שאינה פוגעת במסגרת העו”ש שלכם
 • ללקוחות כל הבנקים

הלוואה לכל מטרה

 • עד 100,000 ₪ ועד 36 תשלומים
 • הלוואה מידית, ללא ערבים וללא בטחונות
 • החזר ההלוואה מתבצע מחשבון העו”ש שלכם או מכרטיס משקארד שברשותכם
 • הלוואה חוץ בנקאית שאינה פוגעת במסגרת העו”ש שלכם
 • ללקוחות כל הבנקים
לחץ כאן להתחלת תהליך

הלוואות לשיוך דיור

 • עד 100,000 ₪ ועד 36 תשלומים
 • הלוואה מידית, ללא ערבים וללא בטחונות
 • החזר ההלוואה מתבצע מחשבון העו”ש שלכם או מכרטיס משקארד שברשותכם
 • הלוואה חוץ בנקאית שאינה פוגעת במסגרת העו”ש שלכם
 • ללקוחות כל הבנקים
לחץ כאן להתחלת תהליך

הלוואות לדמי קליטה

 • עד 100,000 ₪ ועד 36 תשלומים
 • הלוואה מידית, ללא ערבים וללא בטחונות
 • החזר ההלוואה מתבצע מחשבון העו”ש שלכם או מכרטיס משקארד שברשותכם
 • הלוואה חוץ בנקאית שאינה פוגעת במסגרת העו”ש שלכם
 • ללקוחות כל הבנקים
לחץ כאן להתחלת תהליך

הלוואות לשיפוץ

 • עד 100,000 ₪ ועד 36 תשלומים
 • הלוואה מידית, ללא ערבים וללא בטחונות
 • החזר ההלוואה מתבצע מחשבון העו”ש שלכם או מכרטיס משקארד שברשותכם
 • הלוואה חוץ בנקאית שאינה פוגעת במסגרת העו”ש שלכם
 • ללקוחות כל הבנקים
לחץ כאן להתחלת תהליך