תפריט

משקי הקיבוצים

משקי פיננסים הינה חברת בת בבעלות מלאה של משקי הקיבוצים.

קבוצת משקי הקיבוצים מהווה ארגון קניות ארצי ותאגיד אחזקות מוביל בתנועה הקיבוצית, המאגד פעילות עסקית בעלת ערך למאות קיבוצים ומושבים.

לקבוצה חברות הפעילות בתחומי האנרגיה, תיירות, נדל"ן, לוגיסטיקה, רכב, צרכנות ועוד ושותפויות בתחנות כוח ובחברת ביטוח.

משקי הקיבוצים הוקמה בשנת 1996 והינה בבעלות של מעל 275 קיבוצים מכל הזרמים ומושבים שיתופיים.

מיקוד בפעילויות יוצרות ערך למגזר הקיבוצי, אך בעלות פוטנציאל מינוף כלכלי בטווח הבינוני-ארוך.